Motywacja, efektywność, zysk​

Termin znany każdemu liderowi, szefowi czy menadżerowi. Motywowanie uznawane jest za jedną z podstawowych funkcji w zarządzaniu organizacją. Chodzi przecież o to, aby wzbudzić chęć do wykonania zadania, finalizacji celu. Dzięki odpowiedniej motywacji pracownik może wykonywać swoje zadania nie tylko z przykrą koniecznością, ale przede wszystkim z satysfakcją. Szefowie tworzą zatem układ czynników, zasad, działań, które mają za zadania tworzyć bodźce kształtujące odpowiednie zachowania pracownika. I tu pojawia się kolejny znany termin „efektywność”. Istotą jest bowiem taki rodzaj zachowań, który pozwoli na osiągnięcie celów organizacji poprzez uzyskanie jak najwyższej efektywności pracy.Powstaje jednak zasadnicze pytanie – czy motywowanie jest wspólne dla każdego? Czy w każdym rodzaju motywacji efektywność zespołu rośnie? Oczywiście, że nie. Już samo postawienie tego pytania wyklucza oczekiwaną odpowiedź. Liderzy, menadżerowie oczekiwaliby jednego systemu, jednego zestawu narzędzi, który działałby „zawsze” i „ na każdego”. Tak się niestety nie dzieje, człowiek to jednostka indywidualna.I tu dochodzimy do kluczowego aspektu motywacji – do potrzeb. Bardzo ważną kwestią jest ich prawidłowe rozpoznanie. Co dla niej jest tak naprawdę ważne i co będzie dla niej czynnikiem motywującym. Z pomocą przychodzi nam tu piramida Maslowa, można posiłkować się tzw. modelem Herbzerga – który wyróżnia tzw. czynniki higieny (czyli warunki, dla których człowiek podejmuje pracę), albo tzw. motywatory (czyli czynniki wywołujące zadowolenie).

Teorii motywacji jest całe mnóstwo. Najważniejszy powinien pozostać zawsze człowiek.A zatem nieoceniona jest umiejętność rozmowy, zadanie odpowiednich pytań i właściwa analiza usłyszanych odpowiedzi.

1.Co Cię motywuje w pracy?

2.Co Ci to daje?

3.Czemu to jest dla Ciebie takie ważne?

4. Jakie jest Twoje silne „dlaczego”?

Reasumując istotą motywacji nowoczesnego przedsiębiorstwa jest opracowanie własnego systemu mającego za zadanie zwiększyć zaangażowanie pracowników. Dla jednych motywacją będzie awans, podwyżka czy szeroki pakiet benefitów. Dbałość o komfort psychiczny pracowników przyniesie firmom wymierne zyski.

Leave A Comment