Jest to sposób pracy nad dobrostanem psychicznym osoby, który polega na tym że w trakcie całego procesu pracujemy różnymi technikami, integrujemy różne podejścia znane w psychologii, np. przy pracy na lęku (nerwicy) proponuję techniki poznawczo-behawioralne, ćwiczenia, zadania domowe, a czasem też proponuje prace systemową (czyli na tzw. genogramie, praca nad rodziną, drzewem genealogicznym i traumami transgeneracyjnymi) a czasem tylko pracuje nad relacją odzwierciedlając emocje klienta, czy też przyjmując/towarzysząc mu przy jego emocjach. W mojej opinii integrowanie kilku podejść jest najbardziej skuteczną pomocą – bo ja lubię skuteczność, lubię wykorzystać wszystko co znam, byle zadziałało (łącznie z elementami hipnozy terapeutycznej czy pracy z ciałem).