Jest to nurt pracy nad trzema głównymi konfliktami wewnętrznymi jakie w człowieku istnieją, a które powstały od urodzenia do 6 roku życia. Pierwszy z nich (do 1 roku życia) – czyli poczucie bezpieczeństwa, drugi (od 1 do 3) poczucie autonomii czyli słynne „ja sam…ja sama”, oraz kwestia kontroli (od 3 do 6) kiedy to poszliśmy do przedszkola, czy środowiska rówieśników i nauczyliśmy się sztuki komunikacji, współpracy, trudności czy rozwiązywania konfliktów. A zatem praca psychodynamiczna (w moim wykonaniu za N. McWilliams) jest w mojej ocenie głęboką pracą nad strukturami osobowości, nad wewnętrznymi konfliktami i na emocjach temu towarzyszących.