Psychoterapia to proces, w którym pracujemy nad uzgodnionym z klientem celem (jeżeli jest to w ogóle cel terapeutyczny). Polega on na nawiązaniu relacji – zbudowaniu zaufania, następnie wnikliwej diagnozy oraz doborze narzędzi terapeutycznych w celu pracy nad zdrowiem psychicznym klienta. Proces kończy się sesjami wspierającymi oraz podsumowaniem. Trwa raczej dłużej niż krócej, bywa raczej bolesny i smutny niż radosny i ma przede wszystkim na celu uświadomienie sobie swojej konstrukcji, swoich rysów osobowości, swoich traum, swoich wzorców czy schematów zachowań – po to by sprawczo i odpowiedzialnie kierować swoim życiem, a nie pozwalać tym np. wzorcom być na pierwszym planie.