Psychoterapia

Diagnoza

Konsultacja psychologiczna

Psychoterapia

Doświadczenie

Gabinet

Posiadam dwie drogi zawodowe. Po pierwsze jestem doktorem nauk prawnych, wykładowcą akademickim i trenerem. Po drugie jestem magistrem psychologii i psychoterapeutą w trakcie akredytacji. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Szczecińskim z tytułem magistra w specjalności psychologia społeczna (numer dyplomu 161259). Szkołę terapeutyczną w nurcie integracyjnym podjęłam w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w programie 5-letnim.

Z klientem pracuje w sposób zindywidualizowany, starając się dobrać metodę pracy i zintegrować kilka konwencji psychoterapeutycznych (najbliżej mi do nurtu psychodynamicznego, ericksonowskiego i systemowego).

Zajmuję się diagnozą, pomocą psychologiczną oraz psychoterapią zarówno krótko jak i długoterminową. Pomagam ludziom zmagającym się z zaburzeniami lękowymi, depresją, przeżywającymi różnego rodzaju kryzysy życiowe jak i osoby zmagające się z dolegliwościami psychosomatycznymi.

Kursy i szkolenia

  • studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, specjalność psychologia społeczna,
  • akredytowany kurs psychoterapeutyczny w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii – nurt integracyjny,
  • szkolenie „Regulacja lęku i emocji oraz restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego pacjenta – zastosowanie technik ISTDP w praktyce psychoterapeutycznej” w Ośrodku Szkoleniowym Pracowni Pomocy Psychologicznej w Sopocie,
  • szkolenie „Rzucone ziarno – metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami” w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.