Szkolenia zamknięte

Energia 

Działanie

Inspiracja

Kompetencje miękkie

Celem szkolenia jest pokazanie co to tak naprawdę jest coaching, czym się różni od mentoringu, trenerstwa, terapii czy tutoringu. Coaching rozumiany jest różnie przez osoby zarządzające korporacjami, przez samych coachowanych, a jeszcze inaczej przez osoby świadome rozwoju osobistego. Jest to pojęcie bardzo modne w zarządzaniu, a z mojego doświadczenia nie zawsze właściwie wykorzystane – szczególnie w sytuacji kiedy coachowi płaci menadżer, a coachee jest delikatnie zmuszany do tego procesu.

Szkolenie kierowane jest do każdego kto chce poznać istotę coachingu, poznać podstawowe zasady prowadzenia rozmowy coachingowej, uświadomić sobie rolę aktywnego słuchania, poćwiczyć umiejętność zadawania pytań oraz zapoznać się z procesem coachingowym.

Podczas szkolenia uczestnicy doświadczą wielu ćwiczeń z zakresu aktywnego słuchania, przeprowadzą rozmowę coachingową oraz poznają możliwości rozwoju jakie coaching daje zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Celem szkolenia jest przede wszystkim podniesienie świadomości każdego z nas, a w szczególności menadżera i lidera organizacji, w której pracuje zespół. Dobry szef, organizator, menadżer to taka osoba, który posiada umiejętność doboru właściwych ludzi do konkretnych zadań w zespole. To również taka osoba, która ma świadomość istnienia możliwości konfliktu w grupie i reakcji na konflikt. Większość z nas intuicyjnie buduje różnego rodzaju zespołu, współpracuje, działa w grupach, również intuicyjnie rozwiązujemy spory, kłótnie czy konflikty, jakie stwarza nam życie. Celem szkolenia jest przede wszystkim podniesienie wiedzy i umiejętności z tego zakresu wiedzy na tyle, by móc zarówno budować zespół, jak i rozwiązywać konflikty bardziej świadomie i czynić to zgodnie „ze sztuką”.

Szkolenie kierowane jest do każdego, kto zauważył potrzebę rozwoju osobistego w zakresie kompetencji miękkich. Szkolenie jest skierowane do każdego, kto szuka nowych pomysłów na biznes, kto chce innych, niekonwencjonalnych rozwiązań dla swoich problemów, klientów czy chce zmienić profil swojej działalności.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym jest zespół, jakie są etapy procesu grupowego, poznają swoje role grupowe oraz dowiedzą się czym jest konflikt, jak można zarządzać nimi w zespole a także poznają narzędzia rozwiązywania konfliktów.

Celem szkolenia jest uświadomienie że autoprezentacja i umiejętność wypowiedzi, radzenie sobie z wystąpieniami publicznymi są bardzo ważne w budowaniu marki własnego przedsiębiorstwa. Nie funkcjonując publicznie nie pokazujemy się na zewnątrz, nie rozwijamy się i nie budujemy relacji. A zatem celem szkolenia jest pokazanie jak w prosty sposób nauczyć się autoprezentacji, na co zwracać uwagę, jak występować publicznie oraz jak istotny jest wizerunek w otoczeniu biznesowym.

Szkolenie kierowane jest do każdego przedsiębiorcy który ma świadomość ważności relacji z klientami, z otoczeniem biznesowy oraz chce budować swoją markę na konkretnym rynku.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają taktyki autoprezentacji, nowoczesne techniki komunikowania się, rodzaje wystąpień publicznych oraz będą mieli okazję przećwiczyć krótkie wystąpienie.

Celem szkolenia jest uświadomienie, że język którym się posługujemy jest odzwierciedleniem naszego świata w głowach, w umysłach. Każdy z nas w oparciu o różne systemy formułuje i werbalizuje wypowiedzi. W sytuacji kiedy jest to relacja klienta-sprzedawca można we właściwy sposób tak budować wypowiedź, by rozmowa była na tej samej płaszczyźnie komunikacyjnej, by niejako wejść w świat klienta i operować tym samym językiem.

Szkolenie kierowane jest do każdego przedsiębiorcy który buduje relacje biznesowe w oparciu o obsługę klienta i zauważa problemy komunikacyjne. Skierowane jest również do każdego kto by chciał zwiększyć swoją skuteczność w procesie komunikacji, tak by to co mówimy rzeczywiście „trafiało” do konkretnej osoby.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zasady procesu komunikacji, wzorce myślenia oraz techniki NLP.

Celem szkolenia jest pokazanie tradycyjnych metod zarządzania kapitałem intelektualnym jakim jest informacja, mail, raport, strategia i ocena oraz wskazanie jak dużą rolę pełnią w tym procesie motywacja, coaching oraz feedback ze strony osoby zarządzającej. Ludzie bowiem są najważniejszym czynnikiem w przedsiębiorstwie i to w każdej branży, zarówno w produkcji jak i w usługach. Prawidłowe zarządzanie energią człowieka, jego motywacją, stworzenie warunków do właściwego zaangażowania i satysfakcji z pracy gwarantuje sukces przedsiębiorcy. Tego się można nauczyć i wdrażać w swoich przedsiębiorstwach!

Szkolenie kierowane jest do każdego przedsiębiorcy który współpracuje w zespole, jak i do osób które pracują w obsłudze klienta. Właściwa komunikacja zarówno w firmie między zespołem a szefem, jak i między przedsiębiorcą a klientem czy otoczeniem biznesowym jest podstawą długoterminowego funkcjonowania firmy.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane klasyczne techniki zarządzania, uczestnicy będą mieli okazję poćwiczyć techniki komunikacyjne oraz przeprowadzić rozmowę coachingową opartą o model GROW w celu wzmocnienia motywacji kapitału ludzkiego. Podczas szkolenia zostanie również przedstawiony nowatorski sposób zarządzania kapitałem intelektualnym.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zarządzania biznesem międzykulturowym. Dzisiaj w dobie ‚globalnej wioski” wiele firm ma szanse rozwoju na arenie międzynarodowej, a zatem istotne jest poznanie różnić w kulturze zachowań azjatyckiej (Chiny), europejskiej (Niemcy) oraz amerykańskiej. Celem szkolenia jest takie przygotowanie uczestników, by swoisty szok kulturowy w kontaktach biznesowych był jak najmniejszy oraz by zachęcić do budowania relacji biznesowych w osobami o odmiennej kulturze

Szkolenie kierowane jest do każdego kto budując swój własny biznes myśli o rozwoju i poszerzeniu rynku, poszerzeniu kontaktów biznesowych poza granice naszego kraju.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się co to jest różnica międzykulturowa, co pomaga tworzyć dobre relacje – a zatem czym są stereotypy kulturowe i przekonania. Uczestnicy dowiedzą się jaka jest kultura biznesowa w Chinach i Niemcach jako przykład kultury azjatyckiej oraz europejskiej.

Celem szkolenia jest tak naprawdę naładowanie akumulatorów do działania w danym biznesie. Na każdym kroku funkcjonowania przedsiębiorstwa mamy do czynienia z psychologią, począwszy od komunikacji z klientem, technik NLP które czasem całkiem nieświadomie wykorzystujemy, poprzez techniki sprzedaży, do budowania pozycji lidera w danej organizacji a kończąc na motywacji i coachingu jako źródle rozwoju kapitału ludzkiego. Przywództwo i kierowanie zespołem połączone z codziennym funkcjonowaniem firmy jest bardzo wymagające i tylko właściwie kierowana energia jak i właściwe dysponowanie swoimi zasobami pozwoli na długoterminowe utrzymanie się na rynku i efektywne funkcjonowanie.

Szkolenie kierowane jest do każdego, kto na początku ma bardzo duży zapał, a z czasem problemy i sytuacje go przytłaczają – a za pomocą wiedzy o psychologii i wiedzy z zakresu rozwoju osobistego chciałby nauczyć się właściwie dysponować swoją energią

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe elementy psychologi w zakresie przywództwa i kierowania zespołem, techniki komunikacji, aktywnego słuchania jak i potęgę zarządzania energią każdego dnia i w każdym przedsięwzięciu.

Oferuję również szkolenia tzw. szyte na miarę dla klienta biznesowego, jednostki indywidualnej. Czas i miejsce zależy od indywidualnych predyspozycji oraz tematu, celu szkolenia. Zapraszam do kontaktu bezpośredniego w celu omówienia, przygotowania szczegółowej oferty.

Szkolenia z zakresu prawa

ABC przedsiębiorczości, prawo dla ekonomistów (lub nie-prawników), podstawy prawa

Zakładanie, organizacja i prowadzenia spółek prawa handlowego (w szczególności europejskiej spółki akcyjnej)

Ochrona własności intelektualnej i ochrona praw autorskich

Elementy prawa pracy

Prawo gospodarcze

Prawo zobowiązań